Saturday, December 8, 2007

عروسی

نزدیک امتحان های اخر سال بود و من داشتم کم کم خودم رو برای امتحانات اماده می کردم ، هر چند که اکثراً من برای امتحانات مشکلات خاصی نداشتم و تو درس هام زیاد مشکل نداشتم اما خوب بالاخره امتحان بود و اونم امتحان نهایی.علاوه بر امتحانات عروسی علیرضا پسر دایی ام هم بود که یک جورایی برنامه های ما کمی تغیر کند و کم کم ما خودمون را برای عروسی اماده می کردیم ، من و علیرضا حدود سه سال با هم اختلاف سن داشتیم و توی بچه های فامیل من نسبتاً با اون بیشتر از بقیه راحت بودم و تا حدودی دوران بچگی ما با هم گذشته بود.خیلی ها فکر می کردند که من و علیرضا بالاخره با هم ازدواج می کنیم. این موضوع را حتی بچه های فامیل هم می دانستند. اتفاقاً یکی از اخرین خاستگار های من هم علیرضا بود که پدرم مخالفت کرد وسن من را برای ازدواج زود می دانست و گفت که سارا فعلاً می خواهد درس بخواند و ... که همین موضوع باعث شد که بین پدر و داییم کدورت پیش بیاد. کلاً من از علیرضا بدم نمی امد و علیرضا هم همینطور اما مشکل علیرضا این بود که خیلی به پدر و مادرش وابسته بود و به قول معروف بچه ننه بود و من اصلاً از این خوشم نمی امد . بالاخره هر چی که بود علیرضا خیلی زود عروسی کرد و در حالی که هنوز 22 سال هم نداشت ازدواج کرد .همه داشتن برای عروسی اماده می شدند و شاید من به خاطر اینکه علیرضا خواستگار قبل من بود انگیزه بیشتری داشتم ؛ اما حقیقت این بود که من علیرضا را مثل برادرم می دونستم و از این که داشت ازدواج می کرد خیلی خوشحال بودم . بالاخره روز عروسی رسیده بود ، البته پدرم که از دو روز قبل به بهانه کار رفته بود مسافرت اما من و مادرم خوب می دونستیم که این کار اون برای چی بوده.خلاصه عروسی روز جمعه بود و من و مادرم بعد از اینکه کارهامون را کردیم و از ارایشگاه بر گشتیم منتظر عموم و خاله زری بودیم که با هم بریم عروسی ؛ وقتی داشتیم توی اتاق اخرین کارهام رو می کردم نگاهم به اینه قدی داخل اتاقم کردم و دیدم که حرف های که ارایشگرمون زده بود راست بوده و کلی خودم رو تحویل گرفتم .حدود ساعت چهار بود که عموم اینها اماده شدن و رفتیم برای مراسم عقد و ....خلاصه عروسی گذشت و همه چیز خوب بود به البته به نظرم علیرضا بهتر از شیما (عروس ) بود ولی خوب هرچی که بود امیدوار بودم که خوشبخت بشن.شب بعد از اینکه عروس رو تا خونه بدرقه کردیم کم کم داشتیم اماده می شدیم که بریم خونه که مادرم گفت که یک جوری به عموت بگو که بره چون امشب چون زن داییت تنهاست و.. ما و خاله زری پیشش می مونیم !مامانم اصلآ حواسش نبود که من فردا امتحان دارم و باید بریم که تا این رو گفتم یکم فکر کرد و گفت که پس تو با عموت برو خونه و فردا برو سر جلسه و ....من هم بعد از خداحافظی با عموم به سمت خونه حرکت کردیم و حدوداً ساعت سه شب بود که رسیدم خونه و در حالی که از ماشین پیاده شدم منتظر ماندم که عمو هم ماشین رو پارک کند و تا با هم بریم بالا ، عموم ماشین رو پارک کرد و امد و سوار اسانسور شدیم که عموم بدون هیچ مقدمه گفت : من بیام خونه شما یا تو میای ؟؟؟؟واقعاً اصلاً به این موضوع فکر نمی کردم اما مثل اینکه عموم حاضر نبود که از هیچ فرصتی به این راحتی ها بگذرد من داشتم هنوز به عموم نگاه می کردم و اینکه عموم کاملآ من رو شریک جنسیش به حساب می اورد و اصلآ فکر هیچ مخالفتی رو از من ندارد که با برخورد دست عموم که داشت از پشت به کونم دست می کشید به خودم امدم.به صورتش نگاه کردم و از نگاهش فهمیدم که چقدر حشری است عموم گفت: بالاخره چیکار می کنی ؟من هم دیدم که صبح حوصله جمع کردن تخت مامان اینها رو ندارم گفتم که می ریم خونه شماچیزی که شاید براتون جالب باشه این بود که من این بار سکس با عموم رو قبول کردم اما نه به خاطر اجبار اون بود نه چیزه دیگه و تنها به خاطر این بود که من هم تو اون زمان به سکس نیاز داشتماول می خواستم که برم و لباس هام رو عوض کنم و ارایش هام رو پاک کنم که عموم که معلوم بود حسابی حشری هست من رو برد تو خونه تا در پشت سرمون بسته شد عموم سریع بغلم کرد و لباش رو گذاشت رو لبام چیزی که بازم برام جالب بود که کم کم سکس های عموم هم داشت با اولین سکس ها فرق می کرد و فکر خیلی تو سکس بیشتر به من توجه می کرد .روسری من که رو شونه هام بود رو باز کرد و همونجور که داشت من رو به خودش فشار می داد گردنم رو هم می بوسید و کلی قربون صدقم می رفت .من رو ول کرد و شروع کرد به باز کردن کروات و در اوردن کتش که من هم مانتوم رو در اوردم و عموم یه نگاه به سینه های من کرد و سریع طوری که من خودم تعجب کردم من رو بغل کرد و روی کاناپه انداخت و دوباره لباش رو گذاشت روی لبام و با دستش از پشت کمرم رو می مالید منم با دستام داشتم پهلو های عموم رو می مالیدم که دیدم بلند شد و گفت : سارا سریع در بیار که دارم دیوونه میشم من هم بلند شدم و پشتم رو به اون کردم که خودش سریع زیپ لباسم رو باز کرد و لباسم رو در اورد و من لخت شدم و فقط شرت و سوتین تنم بود که دوباره بهم نزدیک شد و دو تا دستش رو از پشت لای پاهام کرد و از هم باز می کرد و شروع کرد به سینه هام رو خوردن و لیسیدن که واقعاً عالی بود چند دقیقه این کار رو کرد و من هم هرچی بیشتر ادامه می داد بیشتر لذت می بردم و مثل مار به خودم می پیچیدمکه عموم امد پایین و شرتم رو در اورد وشروع کرد به بازی کردن با کسم این دیگه داشت دیوونم می کرد که نگاهم به کیرش افتاد که از روی شلوارش معلوم بود که چقدر تحریک شدهحرکت زبون عموم روی کسم بیشتر از هرچیزی من رو تحریک می کرد .عموم از بین پاهای من بلند شد و در کنار من روی کاناپه نشست و با این کار من متوجه شدم که حالا که من باید کارم را شروع کنم ، روی زانوم و بین پاهای عموم نشستم و با دست از روی شلوار روی کیرش که کاملآ سفت شده بود دست کشیدم که عموم یک آه بلند کشید و من هم اروم زیپ شلوار عموم رو پایین کشیدم و با کمک خودش شلوارش رو کشیدم پایین و از روی شرت به کیر بزرگ عموم خیره شدم و اروم کیرش رو از تو شرت در اوردم و شروع به ساک زدن کردم . مثل همیشه مزه خاص کیرش بعد از چند لحظه از بین رفت و کار من رو ساده تر می کرد . عموم کاملا چشماش رو بسته بود و سعی می کرد که با صداش به من نشون بده که دارد لذت می بردبا فشار دست عموم برای جدا کردن من از خودش متوجه شدم که دیگه نباید به ساک زدنم ادامه بدهم و همین کار رو هم کردمحالا من روی کاناپه نشستم و یکم سر خوردم به سمت پایین وپاهام که حالا عموم بینش بود باز کردم و عموم که بین در حالی که با کیرش بازی می کرد پاهای من رو بالا داد و یکم با دست سوراخ کونم رو خیس کرد و با کلاهک کیرش با سوراخ کونم بازی می کرد و با یک فشار کیرش رو توی کونم کرد بازم اون سوزش و درد خاص رو داشت اما خیلی کمترداشتم به این فکر می کردم که کاشکی به عموم می تونستم بگم که منم می خواهم سکس کامل داشته باشم و شاید همین امشب عروس بشمدردش کمتر شد و حالا از حرکت کیر اون تو کونم لذت می بردم و عموم هم با سرعت داشت کیرش رو تو کونم تکون می داد و گاهی که سرعتش رو کمتر می کرد کیرش رو در جهت های دیکه کونم هم حرکت می داد و این برام روش جالی بودهنوز داشت کیرش رو توی کونم جلو و عقب می کرد که احساس کردم که شل شد و توی کونم ابش رو حس کردمخیلی ناراحت بود که ابش زود امده بود منم زیاد خوشحال نبودم ولی خوب حالا هردومون خسته بودیم و به سکس دوباره فکر نمی کردم پس رفتم توی تخت و کنار هم خوابیدم در حالی که هنوز لباس هامون توی حال رو زمین بود

سکس با عمو

فرداي آن روز که از خانه کاميار امدم. صبح که به مدرسه رفته بودم يک جورايي مي خواستم به همه بچه ها که با هم يکمي صميمي بوديم بگم که با کامي سکس داشتم.کلاً سکس با کاميار شايد سکسي پر از لذت براي من نبود ولي حداقل سکس با کسي بود که خودم انتخاب کرده بودم و خودم براي لذت بردن خودم حاضر به سکس شده بودم. خارج از جريان لذت بردن خودم چيزي که باعث مي شد که من دلم بخواهد که به بچه ها جريان سکس با کاميار رو بگم اين بود که تو شرايط سني ما تو مدرسه نمي توانم که بگم رقابت بود ولي کلاً کساني که سکس رو تجربه نکرده بودن به کساني که سکس رو تجربه کرده بودن طوري نگاه مي کردند که مثل اينکه موفق شدن يک کار فوق العاده انجام دادن. چون همه مي خواستند اين نوع رابطه رو که با جنس مخالف ( پسرها ) که اون موقع اين رابطه براي ما پر از علامت هاي سوال بود و از يک طرف هم نيازي بود که همه ما تو اون موقع به دنبال راهي براي برطرف کردنش بوديم را تجربه کنند.هر چند که من قبل از سکس با کامي سکس را تجربه کرده بودم ولي سکس هاي من طوري بود که نمي توانستم براي دوستانم تعريف کنم چون که سکس با فريد که اصلاً انجام نشد و سکس با عموم هم آنقدر براي خودم عجيب بود که خودم هم اون رو يک سکس عادي نمي دانستم ولي سکس با کامي سکس بود يک سکس که مي توانستم به اون افتخار کنم !!!!!! واقعاً چرا پس تو مدرسه جريان سکس با کاميار رو را با کمي اضافه و کم کردن تعريف کردم و خوب عکس العمل متفاوتي داشتند ولي چيزي که براي من جالب بود اين بود که همان طوري که من قبلاً وقتي که ديگران در مورد سکس حرف مي زدند من کنجکاو مي شدم حالام خيلي از دوستانم رو به همين شکل مي ديدم. و از همه جالب تر اين بود که ترسي که من در سکس در مورد اول و دوم من داشتم رو هم اکثر بچه ها داشتند. يک جوري احساس مي کردند که سکس کار ترسناکي است.بعد از ظهر که از مدرسه برگشتم به خونه ديدم که مامان نيست و يک نامه گذاشته که به خاله زري (زن عموم که من بهش خاله مي گفتم ) رفتن بازار و ... من هم چون که هم خسته بودم و هم گرسنه سريع غذا را براي گرم شدن روي گاز گذاشتم و رفتم داخل اتاق تا لباس هام رو عوض کنم.بعد از اينکه لباس هام رو عوض کردم و ناهار رو خوردم رفتم و داخل اتاقم رو تخت دراز بکشم که خوابم برد و با صداي زنگ در ورودي از خواب پريدم معلوم بود که چند دقيقه هست که در حال زنگ زدن هست چون کم کم داشت زنگ ها ممتد مي شد.من هم که فکر مي کنم هنوز بيست دقيقه هم نرسيده بود که خوابيده بودم رفتم در رو باز کردم( فکر مي کردم که مامان است که بر گشته ) و بدون اينکه توجه داشته باشم که کيه سلام کردم و به سمت اتاقم بروم که بخوابم که متوجه شدم کسي که جواب سلامم رو داد عموم بوده يک لحظه مثل کسايي که برق گرفتشون بر گشتم و عموم رو ديدم که داره من رو نگاه مي کند من دوباره سريع سلام کردم که دوباره جوابم سلامم رو داد و گفت : ترسيدي ؟ که گفتم که نه فکر کردم مامانه که داره زنگ مي زند .گفت : حالا حالا ها بر نمي گردند چون زري به من زنگ زد و گفت که بازارن و کارشون يکي دو ساعت مونده و فکر کنم تا بر گردند طول بکشه.من داشتم هنوز عموم رو نگاه مي کردم و نمي دونستم که بايد چيکارکنم که يک ان عموم به سمت مبل حرکت کرد و گفت : نمي خواي عموت رو به يک چايي دعوت کني؟ که من سريع جواب دادم چرا حتماًحرکت کردم سمت اشپزخانه و کتري برقي رو آب کردم و گذاشتم که داغ بشه و راه افتادم سمت اتاقم تا تو حمام آب به صورتم بزنم تا خواب از سرم بپره در حالي که از جلوي عموم براي رفتن به اتاقم رد مي شدم متوجه نگاهش به پاهام شدم که يک لحظه متوجه خودم شدم که شلوارک پامه و اين دليله خيره شدنه عموم به پاهاي منه .رفتم توي حمام و آبي به صورتم زدم و امدم توي اتاقم و در همين حال به داشتم به اين فکر مي کردم که عموم که حتمآ براي سکس اومده ( من آدم بدبيني نيستم ولي با کارهاي که عموم مي کرد نمي شد به اين مسئله شک کرد ) چجوري بازم از زير اين کار در برم.تصميم گرفتم که حداقل شلوارک را در بيارم و شلوار به پوشم که کمتر جلوي عموم جلب توجه کنه پس از داخل کمد شلوارم رو ورداشتم و شلوارکم رو در اوردم که شلوارم رو به پوشم که صداي عموم از پشت سرم شنيدم که مي گفت: من عاشق اين پاهاي سفيدتم سارا !!!واي بازم اون يک قدم از من جلو تر بود!سريع بر گشتم که ديدم که پشت سرمه و داره مياد سمت من که من سريع گفتم: عمو امروز رو اصلاً نميتونم خواهش مي کنم بزاريم براي يک روزه ديگه (ديگه بعد از دو بار سکس با عموم مي دونستم که با زور نمي توانم که کاري از پيش ببرم ) که عموم بازم در حالي که به سمت من مي امد گفت: حالا توقع داري که من که اين همه مدت منتظرت بودم حالا که بهت رسيدم از فرصت استفاده نکنم ؟ اين طوري که پيداست خودتم که بدت نمياد از طرز نگاهش که به من بود متوجه خودم شدم که ديدم که با يک شرت و يک تيشرت جلوش ايستادم و اونم فکر کرده که من داشتم خودم رو براي سکس با اون اماده مي کردم پس ديدم که چاره اي نيست و بايد تن به اين سکس هم مي داد !!ولي چيزي که من رو مي ترسوندم اين بود که من ديروز با کاميار سکس داشتم و مي ترسيدم که عموم جريان کاميار رو بفهمه !عموم ديگه به من رسيده بود و که دو دستش رو به پشتم برد و يکي رو پشت کمرم و يکي ديگه رو از پشت لاي پاهام گداشته بود و سعي مي کرد که با فشار دستاش خودش رو به من بيشتر نزديک کنه ولي شکم بزرگ اون باعث مي شد که اين کار را بتونه انجام بدم در همين حال لبش رو روي لباي من گذاشت و داشت سعي مي کرد که لب هاي من رو داخل دهنش بکشه .بعد خودش رو عقب کشيد و دست من رو گرفت و گفت : بريم تو اتاق داداش اينها و به سمت اتاق حرکت کرد در همين حال با دستش از عقب دستش رو کرد توي شرتم و لاي کونم رو دست مي کشيد ( نمي دانم ولي يه احساس خواصي داشتم اين بار حدوداً من لخت بودم و داشتم بدونه هيچ مخالفتي با عموم مي رفتم ) وقتي داخل اتاق شديم عموم شروع به باز کردن دکمه هاي پيرهنش کرد و با يک حرکت پيرهنش رو از تنش در اورد و شکم بزرگش و سينه پشمالوش پيدا شد و بعد اومد جلوي من و در حالي که دستش رو رو پهلوي من مي کشيد کم کم بالا اومد و تيشرتي که تنم بود رو در آورد و با دستش شروع به ماليدن سينه هاي من شد و با فشار من رو رو به عقب مي برد در حالي که پشت پاهام داشتم لبه تخت رو حس مي کردم با يک فشار من رو تخت پرت کرد و اومد جلو و خم شد و با دستاش شروع به در آوردن شورت من کرد وقتي که شورت منو کامل از پام در اورد و پاهام رو باز کرد و سرش رو گذاشت بين پاهام و با زبونش رو کسم کشيد که ناخودآگاه يه آه بلند کشيدم و چند بار اين کار رو تکرار کرد و من داشتم لذت مي بردم گاهي انقدر اين کار تحريکم مي کرد که به خودم مي پيچيدم در همين حال عموم سرش رو بالا آورد و گفت : اگر هميشه با من راه بياي کاري مي کنم که هميشه بخواي که با من باشي .بعد بلند شد و کمربندش رو باز کرد و شلوارش رو در اورد و فقط با شرت اومد و روي تخت خوابيد و به من گفت : بيا عزيزممن هم رفتم روش و در حالي که با دستاش بدنم رو مي ماليد داشتيم با لب هاي هم هم بازي مي کرديم که به من گفت : بخورش من هم از روش بلند شدم و اروم شرتش رو پايين کشيدم که کيرش که شل شل بود از شرتش بيرون امد تا حالا تو سکسام کيرهاي که ديده بودم هميشه سفت بود ولي کير عموم اين بار کاملاً شل شل بود و مثل اينکه اصلاً اين چند دقيقه که کنار هم بوديم تحريکش نکرده بود !!من شروع کردم که با دستاهام به کيرش بازي کردن که کم کم داشت سفت مي شد بعد کيرش رو کردم توي دهنم و يه مزه خاصي مي داد من قبلآ مزه ترش که اول که کير رو مي خوردم را حس کرده بودم ولي اين يه مزه خاص داشت نمي دونم چي بود . شروع کردم به ساک زدن براش که ديدم چشماش رو بسته و معلومه که داره لذت مي بره بعد از چند دقيقه که براش ساک زدم بهم گفت که بيام روش به صورت بر عکس به خوابم من هم همين کار رو کردم که طوري که کيره اون جلوي من بود و کس و کون من جلوي صورت اون بود . من شروع کردم به ساک زدن براش و گاهي هم به تخماش بازي مي کردم و عموم هم بعد از اينکه چند بار با دست رو کسم مي کشيد سعي مي کرد که با دست دوباره گشادم کنه و اول به انگشتش رو کرد تو کونم من هم هيچ واکنشي نشون ندادم بعد هم انگشت دوم و سوم رو که معلوم بود به اب دهنش خيس کرده بود کرد توي کونم بعد از اين به من گفت که از روش بلند بشم من هم همين کار رو کردم و پشتم رو به اون کردم و دستام رو هم روي تخت گذاشتم و عموم در حالي که با کيرش بازي مي کرد امد و پشت من و با شصت هر دو دستش کرد تو کون من و سعي کرد که دو تا شصتش رو از هم جدا کنه من احساس کردم که کونم داره جر مي خوره خودم رو جلو مي کشيدم تا بهش بفهمونم که دارم درد مي کشم که يک آن از بالا آب دهنش رو انداخت رو کونه من طوري که قشنگ حس کردم يکمش رفت تو بعد کيرش رو گذاشت دم سوراخم من داشتم انتظار يه درد شديد رو مي کشيدم که کيرش رو کرد تو کونم ولي اين بار دردش خيلي کمتر از دفعه هاي قبل بود يعني مي توانم بگم در مقابل دردي که ديروز داشت اين درد صفر بود .احساس کردم که عموم ممکن هست که از روي واکنشي که نشون مي دهم متوجه بشود که من ديروز سکس داشتم پس سعي کردم که يک جوري نشون بدهم که مثلاً دارم درد مي کشم. عمو بعد از دو سه بار که آروم کيرش رو کرد و در اورد حالا سرعتش رو زياد کرده بود و من ديگه کيرش را احساس نمي کردم و داشتم از اين حرکت لذت مي بردم. پس سعي کردم که اين لذت رو بيشتر کنم پس يکي از دستهام رو آوردم و شروع کردم که با کسم بازي کردن .عموم داشت با قدرت هرچه بيشتر خودش رو به من مي کوبيد و اين کار باعث مي شد که کل بدن من و سينه هام تکون بخوره ديگه داشتم واقعآ لذت مي بردم و صداي من کل فضاي اتاق را پر کرده بود و عموم هم مثل اينکه صداي من بيشتر تحريکش مي کرد داشت هر لحظه ضربه هاش رو محکمتر مي کرد. ( تجربه سکس با عموم نشون مي داد که اون سريع تر از کاميار ارضا مي شد ) پس فکر مي کردم که کم کم بايد ابش بياد .بر گشتم و بصورتش نگاه کردم خيس عرق بود و داشت از صورتش عرق مي چکيد. عموم يک لحظه کيرش رو کشيد بيرون و خوابيد رو تخت و از من خواست که بيام روش من هم در حالتي که روم به سمت اون بود امدم روش نشستم. بعد يکم از روي شکمش فاصله گرفتم تا کيرش رو با دست بگيره و کارش رو بکنه وقتي امدم پايين تا کيره عموم بره تو کونم چون درست نگه نداشته بود از پشت کونم در رفت يک بار ديگه هم امتحان کرديم باز نشد که گفت: خودت امتحان کن.من هم کيرش رو تو دستم گرفتم و آروم روش نشستم بدون اينکه چيزي حس کنم کيرش تو کونم رفت و شروع کردم به بالا و پايين کردن خودم معلوم بود که عموم زياد از اين حالت راضي نبود و مي خواست که اين کار رو سريع تر انجام بدهم ولي من زياد نمي تونستم که اين کار رو خوب انجام بدهم پس خودش هم سعي مي کرد که با حرکت کمرش به من کمک کنه چند دقيقه که اين کار رو کرديم هردومون کلي عرق کرده بوديم که گفت :بسته!تعجب کرده بودم که چرا هنوز ارضا نشدهکه عموم گفت که : برگرد و رو تخت بخواب و پاهات رو باز کنبه همون حالت شدم و اون هم امد بين پاهام و اروم کيرش رو کرد تو ( ديگه حسکردم که سوراخ کونم کاملآ باز شده و بسته نميشه ) اين روش هميشه برام سخت بود چي برسه به اينکه که عموم با شکم بزرگش و اون وزنش بخواد اون کار رو بکنه به همن خاطر هردومون از اين روش منصرف شديم.که عموم من رو روي تخت روي شکم خوابوند و از پشت سعي مي کرد که بکنه توي کونم در اين روش از يه جهت کيرش کامل تو کونم نمي رفت از يه جهت هم بايد وزنش رو تحمل مي کردم . شانش اوردم که به خاطر دليل اول عموم از ادامه کار منصرف شد.بعد من روي لبه تخت به حالت چهار دست و پا شدم و اون از تخت رفت پايين و در حالي که ايستاده بود کيرش رو از پشت کرد توي کونم و با شدت عقب و جلو مي رفت!حالا کاملاً کل بدنش خيس خيس بود و ضرباتي که به من ميزد کل بدنم رو مي لرزوند و گاهي هم چنگ محکم فشار مي داد ولي چيزي که مهم بود حس تازه اي بود که من داشتم و هيچ وقت انقدر لذت نمي بردم و هر لحظه به اين لذت اضافه مي شد.که احساس کردم اون کيرش رو که تو کونم نگه داشت و حس کردم چيزي توم خالي شد.عموم روي تخت افتاد و منم خواستم همين کار رو بکنم که ياد کتري برقي افتادم که هنوز به برق بود